Funkce lesů

Funkce lesů - perex k doplnění

DSC_4147.jpg

Ochrana lesa

Kontroly výskytu lesních škodlivých činitelů jsou prováděny každoročně