Lesní oblasti

Lesní oblasti příměstských lesů

Oblast Vranovské lesy s podoblastmi Opálenka, Březina, Strážná

Vranovské lesy

Oblast Vranovské lesy s podoblastmi Opálenka, Březina, Strážná navazuje na zastavěná území obcí Šebrov – Kateřina na S, , Lelekovice na J, na Z je území ohraničeno průběhem „císařské silnice“ z Brna směrem na S – od kostela Sv.Jakuba na Lipůvku, Letovice, Svitavy, na V je území ohraničeno řekou Svitavou, a s obcí Vranov u Brna ležící uvnitř území. Nejvýznamnější atraktivitou je hřeben Babího lomu a údolí Ponávky.

Více o lesní oblasti Vranovské lesy

Oblast Soběšické lesy s podoblastí Zápaď

Soběšické lesy

Oblast Soběšické lesy s podoblastmi Zápaď navazuje na území obcí, které je ohraničují od S k J – Útěchov, Ořešín, Jehnice, Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole, Lesná, Obřany, na V straně je území ohraničeno hluboce zaříznutým údolím řeky Svitavy, uvnitř území leží Soběšice, rozlohou lesů je největším segmentem. Nejvýznamnější atraktivitou je fenomén údolí řeky Svitavy a výjimečně známá studánka U buku.

Více o lesní oblasti Soběšické lesy

Oblast Bílovické lesy s podoblastí Bílá hora

Bílovické lesy

Oblast Bílovické lesy s podoblastmi Bílá hora na Z straně směrem od S k J navazuje na zastavěná území Ochoz u Brna, Kanice, Řícmanice, Bílovice nad Svitavou, Obřany, Maloměřice, Židenice, Líšeň, a na V straně od J k S pak na zastavěná území obcí Mokrá – Horákov a Hostěnice, a mezi nimi navazuje na hranici dobývacího prostoru vápencového lomu Mokrá. Nejvýznamnější atraktivitou je údolí řeky Svitavy a údolí Říčky s vodními nádržemi a navazujícími krasovými jevy jeskyní, závrtů, propadání, skalních formací a žlebů.

Více o lesní oblasti Bílovické lesy

Oblast Střelické lesy s podoblastí Černovický hájek

Střelické lesy

Oblast Střelické lesy s podoblastmi Černovický hájek navazuje na zastavěná území – na S obce Ostopovice, na Z obce Střelice, na V obcí Moravany a Želešice, na J je území ohraničeno řekou Bobravou a její údolní nivou, ve středu území leží obec Nebovidy. Nejvýznamnější atraktivitou je říčka Bobrava s údolní nivou

Více o lesní oblasti Střelické lesy

Oblast Kohoutovické lesy s podoblastí Chochola

Kohoutovické lesy

Oblast Kohoutovické lesy s podoblastmi Chochola leží celý nejblíže centra brněnské městské aglomerace, je obklopen velkými komplexy sídlišť a městské zástavby – po západní straně ve směru od S k J je to Komín, Bystrc, Žebětín, Bosonohy, na V straně směrem od J k S je to Nový Lískovec, Pisárky, Stránice, Žabovřesky, uvnitř území leží Jundrov a Kohoutovice, střed území s kopcem Holedná je současně oborou. 

Více o lesní oblasti Kohoutovické lesy

Oblast Podkomorské lesy s podoblastí Hradní stráň

Podkomorské lesy

Oblast Podkomorské lesy s podoblastmi Hradní stráň pod hradem Veveří je rozlohou lesů druhým největším segmentem, komplex lesů ze Z strany nenavazuje přímo na zastavěná území a je Boskovickou brázdou oddělen od okolních obcí, na J straně je komplex lesů narušen okruhem Automotodromu Brno – Masarykův okruh, na V straně komplex lesů navazuje na zastavěné území Žebětín a Bystrc, ze S je komplex ohraničen vodní nádrží Brněnské přehrady. 

Více o lesní oblasti Podkomorské lesy

Oblast Rozdrojovické lesy s podoblastí Panská horka

Rozdrojovické lesy

Oblast Rozdrojovické lesy s podoblastmi Panská horka navazuje po Z straně od S k J na zastavěné území Moravských Knínic, Chudčic, Veverské Bítýšky, na J je území ohraničeno vodní nádrží Brněnské přehrady, na V straně navazuje od J k S na zastavěné území Rozdrojovic, které jsou hluboce vklíněny do komplexu lesů, a Jinačovic. Převážnou část území zaujímá obora. Nejvýznamnější atraktivitou je vodní nádrž Brněnské přehrady a nástup k východisku turistických cest především do údolí Bílého potoka.

Více o lesní oblasti Rozdrojovické lesy

Oblast Baba s podoblastmi Palackého vrch, Záruba, Horka, Šiberná

Přírodní park Baba

Komplex Baba se segmenty Palackého vrch je přírodním parkem, je tvořen dlouhým hřbetem protaženým ve směru osy S – J v délce 7,5 km měřeno od Kuřimi po ZOO Bystrc, který přímo navazuje na zastavěná území na S na Kuřim a na V na území navazující zástavby Česká – Ivanovice, na J pak na Medlánky, Bystrc a Kníničky, na Z se zastavěné území obce Jinačovice komplexu lesů nedotýká, zmíněná zastavěná území se dotýkají vždy jen relativně krátkého úseku okraje lesa, takže celý komplex lesů má okraj poměrně nenarušený, navazující na volnou krajinu. Ze Z strany je na úpatí svahů lesního komplexu Baba vklíněn nedávno dobudovaný areál golfového hřiště, který je tak nejvýznamnější atraktivitou území.

Více o přírodním parku Baba