Lesy pro děti

Lesní pedagogika, on-line hry, videa a materiály ke stažení

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti - v konkrétním lese.

Více o lesní pedagogice

Se školou do lesa

Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat. Dle domluvy s lesníkem se lze zaměřit na vyučovací předměty jako je biologie, zeměpis, dějepis, informační technologie, matematika, fyzika, chemie, český jazyk a literatura, výtvarná a tělesná výchova a výchova k občanství.

Proč přijít na akci lesní pedagogiky

On-line hry

Zahrajte si s on-line lesnické zábavné hry, které pro vás lesní pedagogové připravili.

Chci hrát on-line hry

Videa

Zajímavá videa o tom, jak se zalesňuje, jaký je kůň velký pomocník, jak se poráží stromy a nakonec z lesa dostanou dále. V sekci Videa nejdete i odkaz na Film o lesní pedagogice...

Zobrazit videa ke shlédnutí

Ke stažení

Poznávejte les očima lesníků. V této sekci najdete ke stažení pracovní listy, omalovánky, doplňovačky, lesní diáře apod. Můžete je využít při práci se třídou nebo kdekoli pro radost doma.

Zobrazit data ke stažení