Oblasti a vlastníci lesů

Zájmová oblast příměstských lesů byla rozdělena do lesních oblastí a podoblastí podle místních názvů…

více informací
Pohybová rekreace v lese

Mapová služba znázorňuje páteřní trasy hlavního pohybu návštěvníků lesů, zahrnuje trasy KČT, cyklostezky...

více informací
Pobytová rekreace v lese

Mapová služba znázorňuje rekreační oblasti, chatové lokality a osady na území města Brna a mimo Brno...

více informací
Omezení využití území

Mapová služba zobrazuje zájmy ochrany přírody, prostorové vymezení výkonu práva myslivosti...

více informací

Příměstské lesy v Brně a okolí

Lesy v Brně a okolí zaujímají přibližně čtvrtinu z celkové rozlohy zájmové oblasti příměstských lesů a návštěvníkům nabízejí odpočinek v rozmanitém přírodním prostředí. Bezesporu můžeme tyto lesy považovat za jednu z ozdob města.

Lesní oblasti příměstských lesů


Vranovské

rozhledna Babí lom,  rozcestí U jelínka, „Lelkovadlo“, údolí Ponávky

Soběšické

palouk „U buku“, lesnický Slavín, Zamilovaný hájek, rozhledna „Strom“

Bílovické

Mariánské údolí,  Moravský kras, vyhlídka Hády, údolí Svitavy

 

Střelické

přírodní park, údolí Bobravy, naučná cyklotrasa, Nebovid

Kohoutovické

obora Holedná, mini ZOO, Údolí oddechu, lanové centrum, naučné stezky

Podkomorské

studánky - Ríšova a Helenčina, hrad Veveří, Podkomorská myslivna

 

Rozdrojovické

sokolské koupaliště, Junácká louka, Obora Kuřim

 

Přírodní park Baba

hřebenová trasa, golfový areál, zoologická zahrada

 

Aktuality

BRNO Počasí

O projektu

Zástupci dotčených odborů Magistrátu města Brna a společnosti T-MAPY, spol. s r.o., jako tvůrce GIS města Brna, se na několika setkáních s partnery (viz odkazy níže) dohodli, že mezi hlavní priority realizace „Koncepce rekreačního využití příměstských lesů města Brna“ bude patřit vytvoření městského informačního portálu, který bude obsahovat vymezení území, popis jednotlivých lesních oblastí, informace o záměrech města a partnerů. Obsah bude průběžně doplňován aktuálními informacemi od vlastníků a správců lesa a dalších partnerů. Předpokládá se, že stránky umožní interaktivní komunikaci s veřejností.

Mapový projekt obsahuje data získaná v průběhu tvorby koncepce i předchozích projektů města, zaměřuje se na pohybovou i pobytovou rekreaci, zobrazuje majetkové vymezení vlastníků a správců lesů, omezení využití území (zájmy ochrany přírody, myslivosti, ochranná pásma) a další.

Více o projektu

Partneři projektu