ČERVENEC V LESE

Rok v lese - červenec

Les-leto 01.jpg

 

Co se děje v lese

Začíná houbařská sezóna, v lese lze sbírat zralé plody borůvek a malin.

V lesním porostu kvetou vrbovky, měsíčnice vytrvalá, věsenka nachová, na pasekách jsou výrazné květy divizen a náprstníků.

Červenec je měsícem srnčí říje, dále probíhá chrutí jezevců a kaňkování kun.

Starší jeleni, později i mladší, začínají vytloukat paroží.

Co dělají lesníci

Pokračují v údržbě záhonů v lesních školkách, připravují záhony k výsevu břízy, stříkají borové a modřínové sazenice proti sypavce.

V ochraně lesa pokračují ve zpracování a asanaci lapáků a ve vyhledávání a zpracování stromů napadených kůrovci nastojato.

Začínají s kontrolou rojení bekyně mnišky, v borových porostech s kontrolou rojení bourovce borového, v dubinách s kontrolou bekyně velkohlavé.

Intenzivně se věnují protipožární ochraně v lese.

Podle plánu pokračují v prořezávkách a probírkách porostů.

Přibližují a odvážejí hmotu z předmýtních a nahodilých těžeb, hmotu atraktivní pro kůrovce asanují.

Zajišťují opravy cest.

Co dělají myslivci

Opravují myslivecká zařízení.

Střílí srnce v říji na vábení, zvěř černou a škodnou.

 

Zdroj : Vojenské lesy a statky ZDE

 

Foto: Aleš Sekanina, LHProjekt Brno