Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

...je poměrně mladá tradice v myslivosti, která vznikla koncem padesátých let minulého století.

červen srnče - resize.jpg

V tomto období, kdy jaro přechází do léta, se v přírodě rodí nejvíce mláďat, a proto si jejich životní prostředí zaslouží zvýšenou a zpřísněnou ochranu. Převážná tíha tohoto úkolu spočívá na uživatelích honiteb, tedy myslivcích. Ke způsobu ochrany patří i myslivecká osvěta mezi občanskou veřejností, a to formou článků v tisku, televizních a rozhlasových relací a v neposlední řadě i prostřednictvím internetu.

Mláďata přicházející na svět je třeba chránit před toulavými psy a kočkami a samozřejmě i před přirozenými predátory, nazývanými „škodná“ tj. např. liškou obecnou a v poslední době i před prasetem divokým.

Návštěvníci lesa by se v tomto období měli pohybovat výhradně po lesních cestách, chovat se ohleduplně, nerušit klid a ticho a své psí miláčky mít pod kontrolou na vodítku, nebo s nimi vstup do lesa v této době raději omezit. V žádném případě by se neměli dotýkat nebo brát do ruky mláďata, která náhodně najdou. K srnčatům je lépe se vůbec nepřibližovat.

Obnova života a kvetoucí vegetace v přírodě jsou projevy, které potěší snad každého návštěvníka lesa. Pocit uspokojení, že jejich práce a snaha nejsou zbytečné, zažívají v tomto období hlavně lesníci a myslivci. Myslivost není pouze lov zvěře, ale především péče o zvěř a snaha o zachování jejího přírodního prostředí.

Foto: archiv ŠLP Křtiny

Letáky v galerii: Ministerstvo zemědělství, ČMMJ a redakce časopisu Myslivost

brožura o myslivosti v České republice je ke stažení na stránkách  ministerstva zemědělství

 na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem je zajímavý Portál myslivosti