KVĚTEN V LESE

Rok v lese - květen

foto kveten.jpg

Co se děje v lese 

Rozkvétají další lesní dřeviny.

Dozrávají plody osiky a jilmu, lesníci vysévají jejich osivo do lesních školek.

Les zdobí řada lesních květin, např. kokoříky, modré květy pomněnky nebo bílé zvonky aromatické konvalinky.

Přilétá křepelka a ťuhýk obecný.

Koncem května začíná spárkatá zvěř klást mláďata.

Na tichých procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky, objevují se druhé vrhy zajíců.

Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín.

 

Co dělají lesníci

Dokončují jarní zalesňovací práce ve vyšších polohách.

Pokračují s preventivními ochrannými opatřeními proti přemnožení hmyzích škůdců v lese, v čerstvých výsadbách jehličnanů provádějí insekticidní ochranu proti klikorohu borovému, kácejí lapáky na odchyt lýkožrouta smrkového a rozmísťují feromonové lapače pro monitoring letu lýkožrouta smrkového.

Zvýšenou pozornost věnují protipožární ochraně lesa, staví požární hlídky na ohrožených místech.

 

Co dělají myslivci

V honitbě se hájí klid, řada zvěře má v této době mláďata.

Začíná doba lovu srnců, loví se při osamělých lovech, hlavně na čekané.

 

Zdroj: Vojenské lesy a statky ZDE

Foto: Pavel Mauer