Mapy

Mapy jsou zaměřené na pohybovou i pobytovou rekreaci, zobrazují majetkové vymezení vlastníků a správců lesů, limity využití území a další.

Oblasti a vlastníci lesů

Zájmová oblast příměstských lesů byla rozdělena do lesních oblastí
 a podoblastí s názvoslovím užívaným převážnou většinou návštěvníků lesů
  a podle místních názvů. Mapová služba ukazuje prostorové vymezení vlastníků a správců lesních majetků v zájmové oblasti dle lesních hospodářských celků včetně hranic působnosti orgánů státní správy lesů
  a myslivosti.

Otevřít mapu**

Pohybová rekreace

Mapová služba znázorňuje páteřní trasy hlavního pohybu návštěvníků lesů, zahrnuje trasy KČT, cyklostezky, hipostezky, jezdecké oddíly a ranče, naučné stezky, objekty „Lesnického Slavína“, rozhledny a vyhlídky a další.

Otevřít mapu**

Pobytová rekreace

Mapová služba znázorňuje rekreační oblasti, chatové lokality a osady na území města Brna a mimo Brno, zahrádkářské lokality navazující na les, hranice katastrálních území, hranice obvodů obcí a městských částí, hranice působnosti orgánů státní správy lesů a myslivosti.

Otevřít mapu**

Omezení využití území

Mapová služba zobrazuje zájmy ochrany přírody, prostorové vymezení výkonu práva myslivosti, kategorizaci lesů, ochranná pásma vodních zdrojů a dobývacích prostorů, zaplocená území a další.

Otevřít mapu**