Bílovické lesy

Mariánské údolí, Moravský kras, vyhlídka Hády, údolí Svitavy

Oblast Bílovické lesy s podoblastí Bílá hora

Oblast Bílovické lesy

Oblast navazuje na zastavěná území Ochoz u Brna, Kanice, Řícmanice, Bílovice nad Svitavou, Obřany, Maloměřice, Židenice, Líšeň, Mokrá – Horákov a Hostěnice.  Mezi dvěma posledními navazuje na hranici dobývacího prostoru vápencového lomu Mokrá.

Nejvýznamnější atraktivitou je údolí řeky Svitavy a údolí Říčky s vodními nádržemi a navazujícími krasovými jevy jeskyní, závrtů, propadání, skalních formací a žlebů.

 

Zobrazit oblast na mapě


Drahanská vrhovina

Přírodní lesní oblast 30

55,4%
Lesnatost
157 914
Výměra v hektarech
Zdroj: www.uhul.cz

 

Bílovické lesy - CHKO Moravský kras

Návštěvnické cíle v lese Vyhlídka Hády, údolí Svitavy, údolí Říčky, rybníčky, geologické útvary Mor.krasu, památníky Lesnického Slavína
Urbanistický kontext Potenciální rekreační oblast pro SV část města
Chatové lokality Na k.ú. obcí Hostěnice, Horákov, Ochoz, část mimo příměstské lesy
Vyznačené rekreační trasy KČT, cyklo
Naučné stezky NS Hády - údolí Říčky
Navržené rekreační trasy Krajská hipostezka

 

Rekreační trasy - jak se dostat do oblasti?

 

Údolí Říčky ‣ Mokerská myslivna

Východisko rek. trasy VHD prostř. VHD doch. možnost parkování
Marián.údolí bus ano parkoviště
Ochoz, Říčky rozc. bus ano ano
Ochoz, mysl.Pod Hádkem bus ano ano
Kaprálův mlýn ne ne ne
Prostřední mlýn ne ne ne

 

Hády

Východisko rek. trasy VHD prostř. VHD doch. možnost parkování
Velká Klajdovka bus ano ano
Kopaniny ne ne problém
Bílovice vlak, bus ano ano, parkoviště nestačí
zast. Červený písek bus ano ano 

 

Podoblast Bílá hora

Bílá hora v Brně je kopec (300 m n. m.) v Šlapanické pahorkatině, Přírodní lesní oblast 35 - Jihomoravské úvaly, nachází se nad bývalou obcí Juliánov, na území městské části Brno-Židenice, v katastrálním území Židenice, je pokrytý vegetací lesoparkového typu. Na jejím vrcholu se nachází památník dělnického hnutí.


Z vrcholu je dobrý rozhled na Brno. Menší jižní část kopce 0,65 ha – má status přírodní památky. Předmětem ochrany je teplomilné travinobylinné společenstvo na jižním svahu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Návrh ÚMČ Brno – Židenice na obnovu cestní sítě, herních prvků, úprav zeleně na ploše cca 10 ha, výstavbu rozhledny na vrcholu hory. Dostupnost MHD – bus, tram.


 

Územní bariéry

Územní bariéry jsou přírodními nebo umělými zábranami průchodu územím:

  • Údolí Svitavy
  • Vodní nádrže v údolí Říčky
  • Území povrchových lomů: Líšeň

 

Naučné stezky

Hády a údolí Říčky, NS Kavky, Naučně-vzdělávací trasa Hádecké lesy, NS Údolí Říčky (III.) – stezka Bohuslava Klímy


 

Fotogalerie