Přírodní park Baba

hřebenová trasa, golfový areál, zoologická zahrada

Oblast Baba s podoblastmi Palackého vrch, Záruba, Horka, Šiberná

Oblast je tvořena dlouhým hřbetem protaženým ve směru osy S – J v délce 7,5 km měřeno od Kuřimi po ZOO Bystrc, přímo navazuje na zastavěná území Česká, Ivanovice,  Medlánky, Bystrc a Kníničky, na západě se zastavěné území obce Jinačovice oblasti lesů nedotýká. Zmíněná zastavěná území se dotýkají vždy jen relativně krátkého úseku okraje lesa, takže cela oblast lesů má okraj poměrně nenarušený, navazující na volnou krajinu. Ze západní strany je na úpatí svahů vklíněn areál golfového hřiště, který je tak nejvýznamnější atraktivitou území.

 

Zobrazit oblast na mapě


Předhoří Českomoravské vrchoviny

Přírodní lesní oblast 33

31,3%
Lesnatost
361 577
Výměra v hektarech
Zdroj: www.uhul.cz

 

Přírodní park Baba

Návštěvnické cíle v lese hřebenová trasa, vyhlídky
Atraktivity ostatní golfový areál Jinačovice, zoologická zahrada
Urbanistický kontext suburbánnní výstavba: Ivanovice, Česká, Kuřim
Vyznačené rekreační trasy KČT
Naučné stezky naučná stezka "Medlánky"
Projekty, záměry přestavba bývalého Areálu Synthesia na naučné středisko lesnické výchovy mládeže 

 

Rekreační trasy - jak se dostat do oblasti?

 

Medlánky ‣ Kuřim

východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. možnost parkování
Medlánky konečná bus ne u zahrad
silnice Kuřim - Jinačovice ne ne ano 

 

Komín ‣ Kuřim

východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. možnost parkování
Medlánky konečná bus ne u zahrad
silnice Kuřim - Jinačovice ne ne ano

 

Podoblast Palackého vrch

Návštěvnické cíle v lese památník Palackého, vyhlídka
Atraktivity ostatní vyhlídky Střelecký kopec, Medlánecký kopec, letiště
Urbanistický kontext z východu navazuje kampus a koleje VUT, sídliště Žabovřesky  - enklávy zahrádek
Vyznačené rekreační trasy KČT
Naučné stezky Medlánecká naučná stezka II

 

Rekreační trasy - jak se dostat do oblasti?

 

hřeben Palackého vrch ‣ Medlánecké kopce

východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. možnost parkování
chybí chybí chybí chybí

 

spojovací Kr.Pole ‣ Komín žlíbkem

východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. možnost parkování
Palackého v./Technická bus ano parkoviště
Kolejní, nevhodné - stoupání bus ano parkoviště
Komín sídliště Trolejbus ne ano
Komín Štursova Trolejbus ano problém

 

Podoblasti Záruba, Horka, Šiberná

Zalesněné kopce okolo Kuřimi, malé lesní segmenty obklopené urbánní a zemědělskou krajinou