Rozdrojovické lesy

sokolské koupaliště, Junácká louka, Obora Kuřim

Oblast Rozdrojovické lesy s podoblastí Panská horka

Oblast Rozdrojovické lesy

Oblast navazuje po západní straně na zastavěná území Moravských Knínic, Chudčic, Veverské Bítýšky, na jihu je území ohraničeno vodní nádrží Brněnské přehrady, na východě  navazuje na zastavěné území Rozdrojovic, které jsou hluboce vklíněny do komplexu lesů, a Jinačovic. Převážnou část území zaujímá obora pro chov muflonní a dančí zvěře. Nejvýznamnější atraktivitou je vodní nádrž Brněnské přehrady a nástup k východisku turistických cest především do údolí Bílého potoka.

 

Zobrazit oblast na mapě


Předhoří Českomoravské vrchoviny

Přírodní lesní oblast 33

31,3%
Lesnatost
361 577
Výměra v hektarech
Zdroj: www.uhul.cz

 

Rozdrojovické lesy

Návštěvnické cíle v lese hřebenová trasa, obora, křížová cesta, Junácká louka
Atraktivity ostatní Brněnská přehrada, hrad Veveří
Urbanistický kontext rozvoj rekreace a rekreačního bydlení
Chatové lokality Osada, Trnůvka
Vyznačené rekreační trasy KČT, cyklo
Problémy postupná přestavba rekreačních chat na objekty pro trvalý pobyt

 

Rekreační trasy - jak se dostat do oblasti?

 

Osada ‣ Trnůvka ‣ Moravské Knínice

Východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. Možnost parkování
Osada, U Šuláka loď ano parkoviště
M. Knínice, obora ne ne ne

 

Veveří ‣ Veverská Bítýška

Východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. Možnost parkování
Veveří, přístav / hrad loď, bus ano parkoviště pod hradem
Vev. Bitýška, přístav loď, bus ano ano 

 

Osada ‣ okruh

Východisko rek.trasy VHD prostř. VHD doch. Možnost parkování
Osada, U Šuláka loď, bus ano parkoviště 

 

Podoblast Panská horka

Kopec Panská horka (264 m n. m.) pod hrází Brněnské přehrady na pravém břehu řeky Svratky, lesem je pokryta severní stráň kopce svažující se k řece a dále až k hrázi přehrady. Navazuje na PP Skalky u Přehrady.  Z kopce jsou unikátní pohledy na vodní nádrž i údolí řeky. Středem stráně měla vést trasa „německé dálnice“ s přemostěním údolí řeky, pozůstatky stavby – zářez v terénu na pravém břehu a betonový pilíř na levém břehu řeky tvoří technickou zajímavost.

Dostupnost : MHD tram zastávka Brno – Bystrc – Přístaviště


 

Územní bariéry

Územní bariéry jsou přírodními nebo umělými zábranami průchodu územím:

  • Údolí Svratky,
  • Vodní nádrž Brněnská přehrada 

 

Naučné stezky:

Vodní nádrž Brno, Brněnská přehrada jak ji neznáte II. 


 

Fotogalerie