O projektu

Mapový informační portál o Příměstských lesích ve městě Brně a jeho okolí

foggy-forest-by-danimatie-d81g488-178.jpg

Mapový informační portál o Příměstských lesích ve městě Brně a jeho okolí

Počátkem minulého roku zahájila činnost pracovní skupina zástupců města Brna a partnerů - zástupců největších vlastníků a správců lesů, aby došlo k naplnění návrhů vyplývajících ze závěrů zmíněné koncepce. Cílem projektu je vytvořit koncepční definici příměstských lesů včetně návrhů na popularizaci jejich významu, na vytvoření veřejných rekreačních zařízení a úpravu příslušných lokalit, které mají sloužit veřejnosti k příjemnějšímu trávení volného času v přírodě, ale i k usměrnění návštěvníků lesa, jejich výchově a informovanosti.

Poděkování za poskytnutí lesnické mapy patří všem hlavním partnerům projektu, ale i dalším subjektům, kterými jsou:

Lesy Belcredi Brno-Líšeň, Benediktinské opatství Rajhrad, Lesy Horský, Avenagro Jehnice, obec Jinačovice, Lesní družstvo Jinačovice, město Kuřim, obec Moravské Knínice, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Singulární lesy Rozdrojovice, Singulární lesy Starý Lískovec.

Dokumenty ke stažení