Videa

Obnova lesa - lesní těžba, manipulace včetně odvozu a zalesňování

Obnova lesa

Lesníci, na rozdíl od zemědělců, kteří sklízí svou úrodu každoročně, provádí „svou sklizeň“ zhruba jednou za sto let. Říkáme tomu obnova lesa a ta má několik fází vedoucích ke vzniku nového následného lesního porostu.


Ukázka těžby dřeva

 

Lesní těžbu dělíme na tak zvanou těžbu předmýtní úmyslnou, která se provádí za účelem výchovy lesního porostu a těžbu mýtní úmyslnou za účelem obnovy lesa. Práce lesníků s motorovou pilou je velice těžká a fyzicky náročná.

 

 

 

Kůň - velký lesní pomocník

Vytěžené a odvětvené stromy je nutno z místa „u pařezu“ dopravit na místo, kde se připraví k odvozu z lesa. Tuto dopravu nazýváme přibližování dříví. Speciálně vyšlechtění a vycvičení koně jsou při tom stále nepostradatelným pomocníkem.

 

 

 

 

Jak se stromy dostanou z lesa

Na odvozním místě se vytěžené dříví rozdělí podle rozměrů, tvarů a jakostí do tak zvaných „sortimentů“, aby mohlo být odvezeno ke zpracování.

 

 

 

 

Jak se zalesňuje

Místu, kde byl lesní těžbou a přibližováním dosavadní porost odstraněn se říká holina, kterou je nutno vyčistit od těžebních zbytků (větví) a následně zalesnit. Zalesňováním se rozumí založení nového lesního porostu zpravidla sadbou vhodnými dřevinami.

 

 

 

Jednotlivá videa poskytl: společnost KINSKÝ Žďár, a.s.


Prohlédnout další filmy o lesní pedagogice