Hospodářské a další funkce lesa

Les přináší společnosti hospodářské a další mimohospodářské funkce

Les-podzim 141.jpg

Les je vývojově nejvyspělejší ekosystém. Je význačnou složkou tvorby a ochrany přírody a krajiny. Ovlivňuje podnebí i vodní režim v krajině, zabezpečuje půdu a je pro člověka důležitým rekreačním objektem. Od nejstarších dob poskytuje člověku dřevo k topení
a výrobě nástrojů a potřeb.

Lesní hospodářství (lesní výroba) zajišťuje obnovu, zakládání, pěstování a ochranu lesů včetně těžby a dopravy surového dřeva; v porovnání s jinými odvětvími, má mnoho specifik. Největší z nich je, že svou činností nezabezpečuje jen produkci dřeva, ale vedle funkce hospodářské (produkční) přináší les lidské společnosti i funkce mimoprodukční, které se  dělí na funkce lesa ochranné (vodoochranné, půdoochranné a ochrana biodiverzity) a funkce lesa sociálně-rekreační (zdravotně-hygienická, rekreační, kulturně naučná). Některé lesní ekosystémy v Brně jsou mimořádně cennou součástí zvláště chráněných území, to je území přírodovědecky či esteticky velmi významných a těmto územím se podřizuje i způsob hospodaření v lesích.

Mohlo by vás ještě zajímat:

 

Kategorie

Tagy