Tag (Příroda)

Dofiltrování pomocí dalších tagů
  • Příroda

Zajímavosti

Brněnské lesy v zimě

Příměstské lesy města Brna v zimním kabatě

Finanční závazky státu vyplývající z lesního zákona

Finanční prostředky na lesnické výkony jsou poskytovány ze zákona

Hledejte plazy !

Mojmír Vlašín

Hospodářské a další funkce lesa

Les přináší společnosti hospodářské a další mimohospodářské funkce

Legislativa na úseku lesního hospodářství

Ochranu lesů a hospodaření v nich v České republice upravuje zákon č. 289/1995 Sb.

Letecké snímky okolí Brna

Fotografické snímky okolí Brna zachycené z letadla

O brněnských velkých černých ptácích.

Havrany v zimě zná snad každý brněnský občan.

Obecné užívání lesů

Nejčastějším a hlavním účelem návštěv lesa je relaxace a sběr lesních plodin

Ochrana lesa

Kontroly výskytu lesních škodlivých činitelů jsou prováděny každoročně

Podzimní krásy okolí Brna

Příměstské lesy města Brna v podzimním kabatě