Ochrana lesa

Kontroly výskytu lesních škodlivých činitelů jsou prováděny každoročně

DSC_4147.jpg

Tak jako každoročně byly i v roce 2015 ve velkém rozsahu prováděny kontroly výskytu lesních škodlivých činitelů, které se soustředily především na hmyzí škůdce. V rámci těchto kontrol byli sledováni především tzv. kalamitní škůdci, mezi něž náleží hlavně lýkožrout smrkový (Ips typographus). Při kontrole lýkožrouta smrkového bylo použito feromonových lapačů a bylo položeno několik desítek m3 lapáků. Pomocí preventivně ochranných opatření bylo ve většině případů včas podchyceno hrozící nebezpečí v ochraně lesa a byla přijata potřebná navazující (obranná) opatření; pouze částečně se to však podařilo na drobných majetcích soukromých vlastníků, kde vznikly ve smrkových porostech mírné škody.

Negativní působení činnosti člověka na lesní ekosystémy je závažný škodlivý vliv v celém regionu střední Evropy. Podílí se na něm mnoho dílčích aspektů, počínaje nepovolenými  zábory lesní půdy v chatových lokalitách a krádežemi (neoprávněnými těžebními zásahy) dřeva konče.

Kategorie

Tagy