Obecné užívání lesů

Nejčastějším a hlavním účelem návštěv lesa je relaxace a sběr lesních plodin

hrib.JPG

Nejčastějším a hlavním účelem návštěv lesa občanskou veřejností je relaxace a sběr lesních plodin. Návštěvnost lesa souvisí s dostupností, rekreační přitažlivostí a vybaveností, lesnatostí a výskytem lesních plodin. V posledních letech má narůstající trend cykloturistika a jízda na koních neboť lesní prostředí v oblasti brněnské aglomerace je protkáno poměrně hustou sítí jak veřejných, tak účelových komunikací a rozdělovacích průseků. V období povětrnostních zvratů a v jarním období dochází v souvislosti s těmito aktivitami ke značnému narušování půdního povrchu s následnou erozí lesní půdy. Negativní dopady cykloturistiky a jízdy na koních na lesní prostředí se správci lesa snaží minimalizovat.

Lesníci jsou ochotni na těchto trasách budovat zařízení pro veřejnost jako jsou odpočívadla, altány a přístřešky, případně studánky.

Kategorie

Tagy