O brněnských velkých černých ptácích

Havrany v zimě a v předjaří zná snad každý brněnský občan.

01 P1210208 -OK.JPG

Černí velcí ptáci, kteří se nebojí poskakovat po zemi vedle tramvaje, aby našli cokoliv, čím se dá živit. Ráno jich tisíce přilétnou od jihu do města, rozptýlí se po městě, po poledni se začnou shromažďovat, postupně jejich proud opouští Brno a směřuje na své nocoviště u Židlochovic. To je v posledních zhruba padesáti letech pravidelný denní rozvrh.

Havrani jsou ptáci společenští a hnízdí v koloniích od desítek až do mnoha set párů. Ve městech je jejich hnízdění, probíhající od března do července, místními občany nepříliš vítané – havrani jsou hluční ptáci a nemají zvláštní WC

V Brně a jeho okolí však máme i další černé ptáky havranům podobné, které na rozdíl od nich můžeme vidět po celý rok. Všechny tyto druhy patří do čeledi krkavcovitých, což je skupina ptáků s vysokou inteligencí. Časté jsou především vrány, kterých můžeme u Brna vidět hodně a postupně hnízdí i přímo ve městě. Jsou to především černošedé „šedivky“ a zejména kolem přehrady se pravidelně vyskytují a hnízdí i vrány černé. Takže pokud uvidíte mezi 15. březnem a 15. říjnem u Brna černého ptáka vzhledu havrana, je to spíše černá vrána.

A ještě dva další podobné druhy můžeme v Brně zastihnout. Menší a častější z nich je kavka, s šedými stranami krku a zcela odlišným hlasem a posledním černým ptákem – a největším z nich, je krkavec velký.

Autor: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc

Celý příspěvek včetně informací o autorovi najdete zde

Ilustrační foto: Alois Kozubík

Foto v galerii (níže): stáňa b. bártová