Soutěž YPEF v Brně

Místní kolo soutěže YPEF bylo letos věnováno dřevu

IMG_8265.jpg

Již sedmým rokem se pod patronací České lesnické společnosti koná v České republice soutěž YPEF  - Young People in European Forests (Mladí lidé v evropských lesích). Systému místních, regionálních a národních  kol se každoročně účastní kolem  tisícovky dětí
a jejich počet neustále narůstá.

Místní brněnské kolo této soutěže, které se konalo ve dnech 16. a 17. 2. na pobočce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, bylo v letošním roce věnováno dřevu, jeho pěstování, výrobě a zpracování. Na 11 stanovištích mohli účastníci pod vedením zkušených lesníků zjistit, jakým způsobem se lesy v České republice zakládají, jak je o ně pečováno a jakým způsobem se dřevo z lesů získává. Téměř padesátka soutěžících včetně pedagogického doprovodu byla vyzvána k zapojení do kampaně „Dřevo je cesta … k rovnováze na zemi“, kterou vyhlásila pod patronací Ministerstva zemědělství Nadace Dřevo pro život.

Vítězové místního kola soutěže v kategorii starší a mladší postoupili do regionálního kola, které se uskuteční v květnu na Lesnické
a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Soutěž vyvrcholí národním kolem a jeho vítěz postoupí do celoevropského finále.

Místní kolo soutěže v roce 2017 podpořili: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Lesy České republiky,s.p., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

 

Česká lesnická společnost ÚHÚL Brno,p.s.

Ing. Gabriela Pavloňová, pavlonova.gabriela@uhul.cz

 

Foto: Ing. Robert Doležal