ZÁŘÍ V LESE

Rok v lese - září

zari v lese.jpg

Co se děje v lese

Chladná rána, zkracující se den a barvící se listí stromů jsou neklamným příznakem přicházejícího podzimu.

Houfují se divoké husy a odlétají na svá zimoviště.

Odlétá i řada dalších stěhovavých ptáků.

V lesích se na zimu sdružují sýkory, šoupálci, brhlík lesní a strakapoud.

Dozrávají bezinky, jeřabiny, žaludy a bukvice.

Na okrajích lesů a u cest lze ještě vidět kvést třezalku či vratič obecný, jestřábníky.

Většina živočichů začíná postupně vytvářet zásoby na dlouhou zimu, zvěř se intenzivně paství a postupně začíná přebarvovat.

Září je měsícem jelení říje, králové našich lesů, doposud ukryti v houštinách, vycházejí na volná prostranství, předvádějí svoji sílu a ušlechtilost a veškerou energii věnují zachování vlastního rodu.

Co dělají lesníci

Sbírají semena jedle, douglasky, vejmutovky, dubů, olše.

Chrání kultury před vysokou buření ošlapováním nebo ožínáním; zaměřují se rovněž na ochranu kultur před zvěří.

Dokončují zpracování posledních zbytků kůrovcového dříví.

Pokračují v kontrolách škůdců, kteří se ukrývají do půdy a tam přezimují.

S nastávajícím vegetačním klidem začínají s těžbou listnáčů.

V nahodilé těžbě zpracovávají souše, zlomy a vývraty.

Pokračují v probíhajících opravách a údržbě lesních cest.

Co dělají myslivci

Pro myslivce nastává hlavní lovecká sezóna spárkaté zvěře, začínají první společné lovy na divoké kachny.

Zajišťují sběr kaštanů, jeřabin, šípků, trnek, bezinek a pláňat pro krmení zvěře.

Po žních začínají s přikrmováním spárkaté i drobné zvěře jadrnými krmivy.

 

 

Zdroj: Vojenské lesy a statky  ZDE

Foto: Lesy města Brna, a.s.