Výlet na Babí lom a jeho okolí

Další ze série výletů do příměstských lesů

babi-lom foto.jpg

Z Babího lomu jsou vidět i vrcholky Alp

Oblíbená rozhledna Babí lom u Lelekovic se po roce opět otevírá turistům. Patnáct metrů vysoká rozhledna procházela od roku 2021 generální rekonstrukcí. Od soboty 27. srpna 2022 na ní mohou vystoupat ti, kteří se nebojí výšek.

Rozhledna je volně přístupná.

Vydejte se za krásnými výhledy na roz­hlednu Babí lom severně od Brna, dostup­nou po značených turistických stezkách z Lelekovic, Kuřimi a Vranova. Náš výlet začíná právě ve Vranově, kam se pohodl­ně dostanete autobusem 57
ze Štefánikovy čtvrti a vystoupíte na zastávce Vranov, my­slivna. Odtud vede žlutá turistická značka souběžně s naučnou stezkou Krajem říč­ky Ponávky. Trasa vás provede kolem kos­tela Narození Panny Marie, který je jed­ním
z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Byl postaven v letech 1617–33 na místě původního dřevěného kostelíku. V kostele najdete pohyblivé dřevěné jes­ličky, které se po vhození mince rozpohy­bují a hrají. Součástí kostela
je krypta rodu Lichtenštejnů, která sice není běžně pří­stupná, ale je možné absolvovat virtuální prohlídku na www.dc-vranov.cz.  

Od kostela pokračujte k rozcestníku s názvem Vranov, odkud se napojíte na červenou turistickou značku vedoucí až k samotné rozhledně. Cestou potkáte od­počinkové místo Lavky s dřevěnou sochou Lelkovadlo neboli pastí na lelky. Tato so­cha od Jana Nováka má za úkol chytat lelky. A protože příliš lelků škodí, je do­poručováno alespoň 1x ročně projít Lelkovadlem, odlelkovat se a dále se v klidu vě­novat práci, zábavě i turistice.

Poté vás čeká stoupání do kopce až na Babí lom. Skalnatý hřeben Babí lom byl oblíbený výletnický cíl českých i němec­kých obyvatel Brna již od poloviny 60. let 19. století.
O několik let později zde byly vybudovány dvě dřevěné vyhlídky.

Severní Rohrerova trámová rozhledna, stojící ve výšce 562 m n. m., nesla jmé­no tehdejšího brněnského starosty. Na již­ním vrcholu, ve výšce 521 m n. m., stála Ripkova vyhlídka v podobě zastřešeného altánu. Byla pojmenovaná po předsedovi Rakouského turistického klubu, jenž oba objekty vybudoval. Na tomto místě stojí současná zděná patnáctimetrová rozhled­na, zpřístupněná od roku 1961. Nedale­ko stávala také Wieserova chata nabízejí­cí základní občerstvení turistům. Na Babí lom rád chodíval každoročně na Dušičky Petr Bezruč, aby uctil zapálenou svíčkou památku svých kamarádů. Obě vyhlídky sloužily do druhé světové války, kdy ná­sledně zanikly.

Po skalnatém hřebeni, tvořeném asi 370 milionů let starými vápenci a slepen­ci, se dostanete k rozhledně, která je volně přístupná po celý rok. Za dobrého poča­sí z ní prý dohlédnete dokonce až na vr­cholky Alp.

Z rozhledny pokračujte po červené turi­stické značce lesem směrem dolů do Lele­kovic. Odtud můžete na zastávce Lelekovi­ce, náves nasednout na autobus 41 směrem na Královo Pole, nádraží. Pokud vám v Lelekovicích zbývá čas, navštivte neda­leký kostel svatého Filipa a Jakuba posta­vený v polovině 13. století v románském slohu. Zhruba v polovině 14. století byl vedle kostela postaven Lelekovický hrad, který byl počátkem 15. století dobyt a již nikdy nebyl znovu obnoven. Dnes zde na­jdete odhalené zbytky základů.

Délka trasy: 6,6 km

Zajímavosti po cestě:

kostel Narození Panny Marie ve Vra­nově, krypta rodu Lichtenštejnů, od­počinkové místo Lavky, rozhledna Babí lom, Lelekovický hrad

Obtížnost trasy:

Pozor! Terén je náročnější – pokud půjdete s dětmi, buďte na skalách opatrní.

 

Zdroj: Brněnský metropolitan

Foto: Hana Kubínová – Na výlet/Brno a okolí, www.navyletbrno.cz

Mapa: Oddělení GIS OMI MMB