SRPEN V LESE

Rok v lese – srpen

srpen2.jpg

Co se děje v lese

Kvete vřes, dozrávají ostružiny a brusinky.

Odlétá rorýs obecný, ťuhýk obecný a čáp bílý.

Daňci vytloukají své paroží.

Co dělají lesníci

Sbírají semena břízy, jeřábu a některých keřů.

Pokračují v ošetřování a ochraně kultur, v přípravě půdy pro podzimní a jarní zalesňování.

Pokračují v prořezávkách a probírkách porostů.

Vyhledávají a zpracovávají stromy napadené kůrovcem, včetně lapáků.

Kontrolují i ostatní škůdce lesních dřevin.

Pokračují v intenzívní protipožární ochraně.

Dle potřeby zajišťují opravy lesních cest sloužící dopravě dřeva.

Co dělají myslivci

Do přírody vypouštějí odchované bažanty a koroptve a dále provádějí monitoring zdravotního stavu volně žijících ptáků.

Pořádají zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro lovecké psy.

Začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře, vrcholí srnčí říje, srnci hájí svá teritoria a ozývají se mohutným hlasem.

Pokračují v odstřelu srnců a jelení zvěře, černé zvěře a loví škodnou.

 

 

Zdroj : Vojenské lesy a statky  ZDE

Foto: Aleš Sekanina, LHProjekt Brno