TOULKY LESEM S OBJEKTIVEM

Česká lesnická společnost vyhlašuje fotosoutěž

DSC_4049 mini.jpg

 

ČLS přistoupila k vyhlášení fotosoutěže zejména proto, aby umožnila laické i odborné veřejnosti sdělit svůj pohled na lesnictví prostřednictvím objektivu. Další naší snahou je udržet krok s nastupující mladou generací lesníků, jejichž náhled na naše profesní zaměření je pro celé lesnictvo hodně důležitý. V době převládajících digitálních technologií je daleko snazší zachytit okolní dění. Avšak pouze uložené fotografie bez možnosti prohlédnutí ztrácí svůj původní dokumentační a do budoucna i historický význam.

 

Česká lesnická společnost se nadále věnuje osvětě a propagaci lesa a lesních ekosystémů včetně lesního hospodářství. K tomu zcela nepochybně potřebuje moderní aktualizovanou fotografickou databázi. Počítáme, že zaslaný fotografický materiál bude nadále využíván na posterech, prezentacích, zkrátka při veškeré grafické činnosti ČLS. Pokud Vás baví fotografovat
a pohybujete-li se rádi ve volné přírodě, NEVÁHEJTE A ZAPOJTE se do naší fotosoutěže. Zaslané snímky bude posuzovat odborná komise. Je možné, že se právě Vy stanete nejlepším fotografem ČLS za rok 2017.

Všichni ocenění dostanou věcné ceny a absolutní vítěz bude vyhlášen a oceněn v průběhu největšího lesnicko-mysliveckého veletrhu ve střední Evropě SILVA REGINA Brno. Jeden výstavní den bude věnován právě této fotosoutěži.

Věkové kategorie – do 25 let a nad 25 let

Přijímají se fotografie

 • výhradně z tuzemské přírody, barevné i černobílé

  Právo zveřejnění
  S cílem propagace si pořadatel vyhrazuje právo zveřejňovat zaslané práce na internetu (náhled), v tiskovinách a případně na výstavách bez nároku na odměnu. Zveřejněno může být: fotografie, jméno autora, název snímku a kategorie. Autor odpovídá za souhlas objektů svých prací s případným zveřejněním. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem. Fotografie se zasílají prostřednictvím e-mailu. Veškeré informace k soutěži jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách pořadatele.

  Vyhlášená témata
 1. A) Krása a význam lesa během jeho vývoje
 2. B) Přírodní rozmanitost a biodiverzita v detailech

  Podmínky soutěže:  
 • maximálně 5 fotografií od jednoho autora ke každému tématu, do 15. 10. 2017
 • ve formátu JPG s velikostí nejmenšího rozměru do 5 MB (JPG), minimální velikost snímku musí být 3600 obrazových bodů na delší straně
 • Název fotografie uveďte v podobě – kategorie (A, B), jméno, věk, pořadové číslo fotografie
  např.: B_josef_vopicka_18_1

  Zasílání fotografií prostřednictvím e-mailu: fotosoutez@cesles.cz
  Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu dat. Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, event. tel. číslo) 

  Vyhodnocení - Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou. Rozhodnutí soutěžní poroty je nenapadnutelné, výhru v soutěži nelze vymáhat. Fotografie budou průběžně zveřejňovány na FB ČLS.

Od 01. 02. 2017 vyhlášení soutěže na webových a FB stránkách ČLS, první tři vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni věcnými cenami a absolutní vítěz bude vyhlášen a oceněn na Silva Regině 2018.

foto: Jiří Březina