Kdo je drobný vlastník lesa?

Drobnými vlastníky lesů se rozumí vlastníci lesních majetků o výměře do 50 ha

rádce kun slide.png

Drobnými vlastníky lesů se rozumí vlastníci lesních majetků o výměře do 50 ha.

V zájmovém území příměstských lesů v Brně a okolí se takových majetků nachází více než tři tisíce. Mnozí z těchto vlastníků mnohdy ani neví, kde se jejich les nachází, že jim stát zdarma zajišťuje odbornou poradenskou činnost prostřednictvím odborných lesních hospodářů, a že mají možnost si na místně příslušném orgánu státní správy lesů, opět zdarma, vyzvednout tzv. vlastnický separát lesní hospodářské osnovy (zkráceně LHO).

Ústav pro hospodářskou úpravu Brandýs nad Labem, jehož brněnská pobočka je klíčovým partnerem tohoto projektu (dále jen „ÚHÚL“), vydal pro tyto vlastníky čtyři malé brožury nazvané „RÁDCE VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY 50 HA“ části I. až V.

Publikace obsahují vše podstatné, co by měl vlastník o svém lese vědět, jaká má práva a jaké povinnosti, jaké má možnosti čerpat od státu příspěvky, dotace a finanční pomoci, jaký je vztah jeho majetku k myslivosti a ochraně přírody. Publikace srozumitelnou formou poskytují informace o legislativě, ochraně a obnově lesa a další a další užitečné věci.

Digitální verze těchto brožur a mnoho dalších materiálů jsou volně ke stažení na stránce:

Výtisky lze v omezeném množství získat na pobočce ÚHÚL v Brně.

 

Další velice zajímavé a užitečné informace o lese ve vtahu k vlastníkovi lesa a nejen k němu, o práci v lese a péči o les, lze získat na stránkách „Info o lese“ zde:

ilustrační foto KINSKÝ Žďár, a.s.