Jarní zalesňování

jaro nejvhodnější období pro výsadbu nového lesa

01 prirozobnova Mauer 2.jpg

Správný postup při zalesňování

Přicházející jaro představuje nejlepší dobu pro výsadbu nových stromů v lese. Umělá obnova lesa představuje přibližně 75 % z celkové obnovy lesa, přirozená obnova pak činí 25 %.

Jaro je nejvíce využívaným obdobím pro výsadbu sadebního materiálu lesních dřevin, případně i pro přímé výsevy semen dřevin do lesních porostů. Ať už se jedná o umělou obnovu lesa nebo zalesňování původně zemědělských půd, je nutno dbát na správnou manipulaci s osivem a sadebním materiálem (semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky) hlavních druhů lesních dřevin.

Důležitým faktorem při obnově lesa a zalesňování je vedle kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) také správný postup prací a dobré zacházení s materiálem. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) vydává certifikované metodiky pro praxi, které jsou lesníkům k dispozici na webových stránkách VÚLHM.

Při expedici a dopravě SMLD je kladen důraz na udržení optimální vlhkosti kořenových systémů stromků, zabránění jejich přehřátí a zapaření. Doporučováno je používání přepravních obalů.

S výsadbou prostokořenného sadebního materiálu (PSM) lze na jaře začít v době, kdy již půda není zmrzlá nebo rozbahněná a teploty jsou nad + 5 °C. Letní období je vhodné pouze pro sazenice jehličnanů (s výjimkou modřínu), stromky musí mít ukončený výškový přírůst. Výsadba krytokořenného sadebního materiálu (KSM) by neměla být realizována v období přírůstu KSM a v období, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná. Sníh není překážkou.

Při žádném způsobu výsadby nesmí dojít k deformacím kořenů a ke kořenovému systému musí být přidána organická hmota odebraná z okolních humusových horizontů. U KSM je nutná ochrana kořenového balu před oschnutím.

Druh dřeviny a typ sadebního materiálu je obvykle stanoven v zalesňovacích projektech a vychází ze stanovištních podmínek a způsobu hospodaření v lese.

 

zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

kráceno z převzatého zdroje silvarium.cz

ilustrační foto: Pavel Mauer

foto v galerii: Lesy ČR Náměšť n. Osl., revír Obora - umělá a přirozená obnova lesa