DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ

Lesní porosty jsou po silné vichřici na řadě míst poničené

titulni.jpg

Zejména na Blanensku jsou lesy po silné vichřici na řadě míst silně poničené. Město Blansko se z důvodu hrozícího rizika rozhodlo zakázat veřejnosti do některých lesů vstup, a to nařízením města  „Nařízení města Blansko č. 7/2017“, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko“

Vstup do lesů je zakázán v důsledku kalamity, která nastala po vichřici doprovázené deštěm ve dnech 28. a 29. října 2017. V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy i stromy s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních porostů. Po živelné pohromě nelze lesními porosty bezpečně procházet. Jde tedy o opatření vydávané z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Nařízení platí od 1. listopadu až do ukončení odklízecích prací na kalamitních plochách, které potrvají asi měsíc. Zákaz se vztahuje zejména na lesy ve správě společnosti Lesy města Brna a Školního lesního podniku Křtiny a správci lesů důrazně vyzývají místní občany a turisty, aby od návštěv lesa upustili.

V zájmové oblasti Příměstské lesy v Brně a jeho okolí se toto opatření týká jejího severního okraje, tj. katastrálních území Adamov, Svatá Kateřina a Šebrov.

 

úvodní foto a foto v galerii: Pavel Mauer, ŠLP Křtiny