Začala lovecká sezóna

V tomto období mohou uživatelé honiteb po celoroční péči lovit nejvíce druhů zvěře

trubači2.jpg

V září začala hlavní lovecká sezóna. V tomto pozdně letním a podzimním čase mohou uživatelé honiteb po celoroční péči lovit nejvíc druhů zvěře. Možnost lovu je vlastně jakousi odměnou za tuto péči. Od září se na společných lovech loví divoké kachny, od poloviny října bažant obecný a od prvního listopadu zajíc polní, jinak též zvěř drobná. Lesníci a myslivci v této době loví i zvěř jelení, srnčí, mufloní, daňčí a samozřejmě a především zvěř černou (prase divoké).

Černá zvěř se v posledních letech totiž značně přemnožila a ze sklizených polí se stahuje do lesů, kde se loví při společných (skupinových) lovech, tak zvaných „naháňkách“. Jedná se o velice starý způsob lovu, při kterém se zvěř, zpravidla i s pomocí psů, nahání na lovce stojící na určených stanovištích. Naháňka bývá rozdělena do několika „lečí“, což jsou prostorově vymezené části honiteb, ve kterých lov probíhá. Každá „leč“ je ukončena „výloží“, kde se ulovená zvěř ošetří, roztřídí podle pohlaví a početně zaeviduje.

Celodenní lov se ukončuje slavnostním „výřadem“. Tohoto ceremoniálu, který je vzdáním pocty ulovené zvěři, se účastní všichni účastníci lovu. Zvěř na výřadu se klade na klest nebo na trávu a z klestu se kolem upraví lem. Zvěř se pokládá na pravý bok. V rozích výřadu se mohou zapálit ohně. Zvěř na výřadu se zásadně nepřekračuje. Vedoucí lovu provádí při výřadu vyhodnocení lovu a vyslovuje přítomným poděkování za úspěšný den.

Návštěvníci lesů, především vášniví houbaři, by v tomto období měli být zvláště opatrní, sledovat informační cedule s upozorněním na konání lovu a těmto místům se raději vyhýbat.

Lovecká sezóna končí posledním dnem v roce.

 

foto: Pavel Mauer