V Moravském krasu žije rys

odborníci mu nasadili sledovací zařízení

rys.jpg

16.06.2017

Rys ostrovid (Lynx lynx), naše největší kočkovitá šelma, se od září 2016 zdržuje v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Přímo v terénu ho pozorovali a zdokumentovali výzkumní pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Martin Duľa a Miroslav Kutal. V následujícím období se výzkumníkům společně s pracovníky CHKO Moravský kras a Ústavu biologie obratlovců v Brně podařilo najít další pobytové znaky a pořídit kvalitní snímky z fotopastí.

„Můžeme potvrdit, že rys se na území CHKO Moravský kras a přilehlých oblastech v současnosti stále vyskytuje a je v dobré kondici. Za poměrně krátký čas si vytýčil vlastní teritorium, ve kterém úspěšně loví. Od podzimu se podařilo zdokumentovat potravní a značkovací aktivitu jedince a taky najít kvalitní genetický materiál pro DNA analýzu. Ta předběžně potvrdila, že se jedná o samce, který s největší pravděpodobností pochází z Moravskoslezských Beskyd,“ řekl Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU.

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 po 19. hodině se podařilo zvíře odchytit a nasadit sledovací zařízení, které pomůže lépe zdokumentovat a doplnit poznatky o aktivitě šelmy. Vědci ho pojmenovali Kryštof podle dne, kdy ho poprvé zachytily fotopasti.

„Rys dostal telemetrický obojek, kterým můžeme hlídat jeho časoprostorovou aktivitu. Získaná data doplní poznatky o tom, jak dokáže šelma fungovat v kulturní krajině s intenzívní lidskou činností, nakolik jsou rysy vázaní především na klidnější rozlehlé lesní komplexy,“ doplnil zoolog.

„Kryštof byl při odchytu v dobré zdravotní kondici, váží 20 kilo a jeho věk odhadujeme na 2,5 roku. Uspání a nasazení sledovacího obojku zvládl bez komplikací a asi po deváté hodině sám odešel,“ popsala stav rysa vedoucí odchytového týmu Jarmila Krojerová Prokešová.

Poznatky odborníků z LDF MENDELU budou přínosné i pro CHKO Moravský kras, kde se rys objevil po několika desetiletích.

„Sledování časoprostorové aktivity rysa nám umožní lépe ho chránit, protože budeme vědět, kudy se pohybuje. Budeme tak moci přijmout opatření na snížení rizik, například jeho usmrcení dopravou,“ uvedl Antonín Krása, zoolog z CHKO Moravský kras.

Na monitoringu rysa se od počátku jeho výskytu podílelo i Hnutí DUHA Olomouc.

Pohyb rysa monitoruje i Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU. Na území které spravuje, se právě podařilo šelmu úspěšně odchytit.

„Výskyt rysa na území spravovaném Školním lesním podnikem Masarykův les jen dokazuje, že podnik tak plní své poslání. A kromě výzkumu a výuky lesníci pečují i o ochranu přírody. Hospodaření v lesích způsoby blízkými přírodě tak nese své ovoce,“ doplnil ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Vladimír Dolejský.

 

ŠLP ML Křtiny MENDELU – tisková zpráva

Foto: Pavel Mauer, ŠLP Křtiny