Příměstské lesy pro lidi na vozíku

O projektu, jež má za úkol zmapovat současnou situaci a vytvořit podklady pro navrhování nových stezek v přírodě pro rekreaci lidí na vozíku

verka š.jpg

 Příměstské lesy pro lidi na vozíku

Kolektiv pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně zahájil práce na projektu, jež má za úkol zmapovat současnou situaci a vytvořit podklady pro navrhování nových stezek v přírodě pro rekreaci lidí na vozíku. Snahou je zmapovat názory a požadavky této skupiny návštěvníků lesa a pro tyto účely byl vytvořen dotazník pro zjištění dané problematiky a dalších věcí s tím souvisejících, viz odkaz níže.

Zájmovým územím jsou příměstské lesy v Brně a okolí, zejména jejich severozápadní část, kde se nachází lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, které odborně spravuje a obhospodařuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Projektanti žádají návštěvníky LesWebu, aby si na vyplnění dotazníku našli čas, případně připsali další připomínky a problémy, se kterými se lidé na vozíku setkávají a které by jim při řešení nových stezek pomohly.

Výsledky dotazníkových šetření budou zveřejněny v časopise Vozíčkář, popř. v jeho elektronické verzi a samozřejmě i na stránkách LesWebu.


Dotazník bude uzavřen 30. 10. 2016.

 

dotazník najdete zde:

adresa dotazníku

 

a odkaz na časopis Vozíčkář, zde:

vozickar.com