LISTOPAD V LESE

Rok v lese - listopad

PB063432.JPG

Co se děje v lese

Ze stromů opadávají zbylé listy, nastává období vegetačního klidu, pro zvěř nastává období nouze s omezenými zdroji potravy.

Odlétají poslední stěhovaví ptáci.

Přilétá brkoslav severní a káně rousná.

Koncem listopadu začíná období chrutí divokých prasat.

Hranostajové přebarvují do tzv. bílého šatu.

Co dělají lesníci

Sbírají šišky borovice, smrku a pokračují ve sběru semena jasanu, habru, lip, břeku, buku, dubu, javoru, olše, kaštanu a ořešáku.

Ve školkách dokončují vyzvedávání, třídění a zakládání sazenic listnatých dřevin, pokračují v zazimování sazenic na záhonech.

Opravují ploty školek proti vnikání zvěře.

Dokončují podzimní zalesňovací práce, vysazují topoly.

Pokračují intenzívně v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří.

Dokončují probírky, při prořezávkách začínají s výrobou vánočních stromků.

Likvidují stromy napadené kůrovcem a souše.

V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného dezinfikují půdy na skladech a skládkách dřeva.

Kontrolují vajíčka bekyně velkohlavé a obaleče dubového a ničí je.

Rozmisťují budky pro ptactvo.

Co dělají myslivci

Začínají s intenzivním přikrmováním zvěře.

Staví zásypy pro koroptve, v bažantnicích soustřeďují bažanty intenzívním krmením.

Kontrolují technický stav přezimovacích obůrek.

Začíná období společných lovů, zejména na černou zvěř.

Pokračuje odstřel jelení zvěře, daňků, holé srnčí, muflonů a společné hony na bažanty a zajíce.

 

Zdroj: Vojenské lesy a statky ZDE

Foto: Lesy města Brna, a.s. (přístřešek u vodní nádrže „Napoušťka“, Lelekovice)