Grilování na Prýglu

"Babí léto" na plážích u Brněnské přehrady a poslední možnost pro grilování v přírodě

01 hlavni LW def.jpg

 

Tři místa pro grilování jsou od konce září loňského roku k dispozici veřejnosti na plážích u Brněnské přehrady. Pokračuje tak projekt města Brna, který má za cíl zvýšit přitažlivost této vodní nádrže.

Místa byla vybrána v lokalitách „Rokle“, „Pod Dymou“ a  „Kozí horka“, a to s ohledem na maximální bezpečnost při rozdělávání ohně i snahu, aby provoz grilovacích míst co nejméně rušil ostatní rekreační aktivity na plážích přehrady. Lidé si mohou rozpálit gril a připravit si svou specialitu nebo opéct špekáčky. Vzorem se staly veřejné grilovací stoly fungující například v parcích dánské Kodaně.

V okolí grilovacích stolů je terén upraven a vysypán drobným kamenivem, ke standardnímu vybavení místa patří také stůl s lavicemi.

Při grilování je nutno dodržovat „čtyři zlatá pravidla při grilování“ a „provozní řád grilovacího místa“ s ohledem na životní prostředí a v zájmu zdraví a bezpečnosti.

Všichni návštěvníci užívají grilovací místo a jeho okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Provozovatel grilovacího místa nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě nebo třetí osobě.

Pro použití grilovacího místa není požadována žádná registrace.

Pokud se návštěvník setká s poškozováním grilovacího místa či jeho vybavení, nechť to neprodleně oznámí provozovateli grilovacího místa, společnosti Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, lesní správa Brno, telefon 546 210 027

Přejeme, aby každý den grilování byl zábavou pro všechny!

Pravidla při grilování, provozní řád grilovacího místa a další důležité informace lze získat z letáku, který je ke stažení zde:

Čtvrté grilovací místo, tzv. grillpoint, se plánuje pro veřejnost letos na Sokolském koupališti.

 

Město Brno již dříve vybudovalo na nejexponovanějších místech kolem přehrady nová veřejná WC, převlékárny, sprchy, dětská hřiště a venkovní posilovací stroje.

O správu a údržbu těchto zařízení se stará společnost Lesy města Brna, a.s.

 

 publikováno s použitím článku z loňského září zde

foto: archiv OVLHZ MMB

mapa: Oddělení GIS OMI MMB