Fotografická soutěž „Není les jako les“

FSC ČR vyhlašuje šestý ročník fotografické soutěže „Není les jako les“! (ekolist.cz)

DSC_2791.jpg
  1. září 2018

Organizace FSC ČR dnes zahájila šestý ročník fotografické soutěže pro veřejnost „Není les jako les", která patří k největším soutěžím s environmentální tématikou v České republice. Cílem fotosoutěže je informovat veřejnost o důležitosti přírodě blízkého lesního hospodaření a možnostech odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva. Fotografie lze zasílat do 18. listopadu ve třech tematických kategoriích: lidé v lese, dřevo v ruce, les a strom. Vítězné fotografie vybere odborná porota a výherci obdrží výhry v celkové ceně přes 80 000 Kč.

 

I v České republice lze v poslední době zřetelně vidět negativní dopady klimatických změn na lesní ekosystémy, ke kterým patří zhoršování vodní bilance, sucho, kalamitní výskyt patogenních škůdců či velkoplošný rozpad nestabilních monokultur. Jedním z nejčastěji zmiňovaných opatření v souvislostí s adaptací lesů na klimatickou změnu je podpora a rozšíření přírodě blízkých forem lesního hospodaření (využívajících přirozenou obnovu lesa, sukcesi, přírodní výběr, přírůstový potenciál lesa apod.), které prosazuje i organizace FSC (Forest Stewardship Council).

 

Šetrné lesní hospodaření má však možnost podpořit i veřejnost: například výběrem výrobků ze dřeva, které pocházejí z odpovědných a certifikovaných zdrojů jako je FSC. Cílem fotosoutěže je tak ukázat tuto provázanost šetrného lesního hospodaření a odpovědné spotřeby, stejně jako ukázat krásu českých lesů a života v nich.

Hlavním partnerem fotosoutěže se stala již potřetí společnost Canon, mediální partnerství se zhostil časopis Digitální Fotomagazín, časopis FOTO a magazín F22.

Podmínky účasti

Fotosoutěž „Není les jako les" se letos uskuteční na podzim od září do listopadu, což je ideální období k návštěvě pestrobarevných lesů, jejichž krásu a rozmanitost mohou soutěžící zachytit na fotografiích. Zasílat snímky mohou soutěžící až do 18. listopadu 2018.

Všichni zájemci mohou přihlásit své fotografie do jedné ze tří soutěžních kategorií, které odkazují na tři základní pilíře FSC – ekologický, ekonomický a sociální: 1) Lidé v lese 2) Dřevo v ruce 3) Les a strom

Na soutěžící čeká celkem devět cen v celkové hodnotě přes 80 000 Kč, které obdrží autoři fotografií na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Výběr vítězných fotografií bude tradičně v rukou odborné poroty z řad profesionálních fotografů a zástupců partnerů fotosoutěže. Vítězové se mohou těšit na digitální fotoaparáty Canon EOS a Canon PowerShot a přenosné fototiskárny Canon Selphy.

„Prostřednictvím fotografické soutěže chceme informovat veřejnost o důležitosti odpovědné spotřeby a šetrného lesního hospodaření. Každý totiž může přispět k ochraně českých či světových lesů a podpořit hospodaření, které lépe připravuje lesy na negativní dopady klimatických změn – například výběrem výrobků ze dřeva pocházejících z odpovědných zdrojů jako je FSC," dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Podmínky soutěže a vyhlášení výsledků Fotografie a videa mohou soutěžící posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vyfotdrevo.cz, kde najdou také podrobné podmínky účasti v soutěži a galerie fotografií zaslaných do soutěže.

 

Foto: Jiří Březina