DUBEN V LESE

Rok v lese - duben

4 vedlejší.JPG

Co se děje v lese

Kvete řada lesních dřevin a před jejich olistěním rozkvétají první jarní světlomilné druhy lesních bylin, objevují se violky, kyčelnice, plicník lékařský a podél potoků žluté květy blatouchů.

Přilétá čáp bílý, kukačka obecná a v druhé polovině dubna rorýsové.

Probíhá tok jeřábka, tetřívka a tetřeva.

Samice ptáků se připravují na kladení nebo sedí na vejcích, zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství, srnci začínají označovat svá teritoria.

Muflonky rodí mláďata.

Srnci vytloukají paroží, daňci ho začínají shazovat.

Probíhá kaňkování tchořů.

Co dělají lesníci 

Sbírají šišky borovice, modřínu a osiky.

V lesních školkách vysévají semena, vyzvedávají a školkují sazenice, vysazují řízky topolů a vrb.

V lesích vysazují nové stromky a provádějí nahodilou těžbu.

Lesníci dělají řadu ochranných opatření před hmyzími škůdci.

Co dělají myslivci

Práce myslivců se po zimě soustředí na vyčištění a desinfekci okolí krmelců, začíná nový myslivecký rok, probíhá sčítání zvěře a myslivci řeší hlášené škody zvěří na zemědělských a lesních porostech v průběhu zimy.

Loví se pouze celoročně nehájená zvěř, to znamená liška obecná a černá zvěř.  

 

 

Foto: Pavel Mauer

Zdroj: Vojenské lesy a statky