Dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny

ve dnech 27. – 28. 5. 2017 od 9.00 do 17.00 h

009.JPG

Arboretum Křtiny je nejstarší a největší zařízení tohoto druhu na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. Nachází se u silnice mezi městysi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od Brna.

Založeno bylo v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem Bayerem. Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou, se kterou se studenti i návštěvníci mohou seznámit je pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska. Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině. Estetika arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při pořádaných sochařských sympóziích. Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Vzhledem k výjimečné cennosti tohoto výukového objektu přistoupil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny k nutné výměně oplocení, aby Arboretum Křtiny bylo zabezpečeno proti nezvaným návštěvníkům i zvěři. V lesních partiích v délce 1.200 m je oplocení zbudováno z drátěného pletiva na betonových sloupcích. Čelní fronta o délce 1.100 m, navržená renomovaným krajinným architektem profesorem Ivarem Otrubou, je konstrukce z dřevěných sloupů na betonových patkách, vyplněná dřevěnými hranoly a latěmi.

Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy o víkendech.

Hromadným exkurzím je umožněn vstup po celý rok na základě předchozí domluvy (tel. 734 796 238, e-mail: arboretum@slpkrtiny.cz ).

Základní prohlídkový okruh trvá přibližně 1 hodinu.

Vstupné pro dospělé činí 30 Kč, pro děti 10 Kč, pro skupiny je hromadné vstupné 500 Kč. Dále nabízíme svatební obřady  (1.000,-Kč) a focení svatby v interiéru arboreta (500,- Kč). Vstup do arboreta se psem je povolen.

Sezónní otevírací doba:

v době od 27. 5. 2017 do 7. 10. 2017 – v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 h

zdroj: www.slpkrtiny.cz

foto: Pavel Mauer, ŠLP Křtiny