Den otevřených dveří v Arboretu Řícmanice

Jehličnany v zimě

ilustr foto 2.jpg

Pouze jednou v roce se otvírá veřejnosti Arboretum Řícmanice, aby se zde mohla s pomocí výkladu odborných průvodců z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a  geobiocenologie LDF MENDELU seznámit s jednou z největších sbírek jehličnatých dřevin v Česku (více než 100 taxonů), a to v krásném lesním prostředí, které je doplněno estetickými prvky a památníkem Stromy z Lesnického Slavína.

Zajímavostí je i nedaleká studánka Prosba lesa.

Akce proběhne v sobotu 18. února 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

Bližší informace na stránkách Školního lesního podniku Křtiny 

ilustrační foto: Pavel Mauer, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny