550 let historie brněnských městských lesů

Historie Lesů města Brna se datuje od 13. století...

01 titulní nad vystecem.jpg

Historie Lesů města Brna se datuje od 13. století, kdy tehdejší královské město Brno dostávalo majetek darem, zástavou nebo odměnou. Koupí začalo získávat lesy až v 15. století od pánů v okolí města. Podle historických pramenů byl v roce 1466 poprvé tímto způsobem získán hrad Deblín s městečkem a dalších 20 vsí. V první polovině 16. století koupilo město jeden z nejdůležitějších majetků – tvrz a ves Kuřim, kde zřídilo správní středisko statků města Brna a odtud později brněnská radnice spravovala jako vrchnost všechna svá venkovská panství. Poslední velký majetek, revír Hořice a Svatá Kateřina, získalo město Brno přídělem za náhradu z velkostatku Rájec nad Svitavou. Šest století snažení městských radních vedlo k tomu, že v roce 1938 dosáhly brněnské městské lesy rozlohy 7 514 ha.

Neblahý rok našich dějin, rok 1948, těžce zasáhl i hospodaření městských lesů. Po velkém politickém nátlaku byla brněnská radnice v roce 1954 donucena nejvyššími státními orgány předat veškerý lesní majetek státu. V jednáních se však podařilo prosadit, že městu zůstanou ve správě lesy, které mají charakter lesoparku a leží v nejbližším okolí města. Zvrat nastal až po roce 1989. Po navrácení majetku obcím byla pro zajištění odborné správy v městských lesích v roce 1992 založena příspěvková organizace Lesy města Brna. Společnost Lesy města Brna, spol. s r. o. vzniká v roce 1994 z původní příspěvkové organizace. Zakladatelem a jediným vlastníkem je město Brno. Dne 28. června 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna změnu právní formy na akciovou společnost. Statutárním orgánem je představenstvo. Předmětem činnosti je odborná správa a rozvoj majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění veřejných služeb s obecně prospěšným posláním.

Zdroj: sekretariát Lesy města Brna, a.s.

Další informace: rozhovor pro Brněnský deník