Výlet na Babí lom a jeho okolí

Další ze série výletů do příměstských lesů

babi-lom foto.jpg

Z Babího lomu jsou vidět i vrcholky Alp

Vydejte se za krásnými výhledy na roz­hlednu Babí lom severně od Brna, dostup­nou po značených turistických stezkách z Lelekovic, Kuřimi a Vranova. Náš výlet začíná právě ve Vranově, kam se pohodl­ně dostanete autobusem 57
ze Štefánikovy čtvrti a vystoupíte na zastávce Vranov, my­slivna. Odtud vede žlutá turistická značka souběžně s naučnou stezkou Krajem říč­ky Ponávky. Trasa vás provede kolem kos­tela Narození Panny Marie, který je jed­ním
z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Byl postaven v letech 1617–33 na místě původního dřevěného kostelíku. V kostele najdete pohyblivé dřevěné jes­ličky, které se po vhození mince rozpohy­bují a hrají. Součástí kostela
je krypta rodu Lichtenštejnů, která sice není běžně pří­stupná, ale je možné absolvovat virtuální prohlídku na www.dc-vranov.cz.  

Od kostela pokračujte k rozcestníku s názvem Vranov, odkud se napojíte na červenou turistickou značku vedoucí až k samotné rozhledně. Cestou potkáte od­počinkové místo Lavky s dřevěnou sochou Lelkovadlo neboli pastí na lelky. Tato so­cha od Jana Nováka má za úkol chytat lelky. A protože příliš lelků škodí, je do­poručováno alespoň 1x ročně projít Lelkovadlem, odlelkovat se a dále se v klidu vě­novat práci, zábavě i turistice.

Poté vás čeká stoupání do kopce až na Babí lom. Skalnatý hřeben Babí lom byl oblíbený výletnický cíl českých i němec­kých obyvatel Brna již od poloviny 60. let 19. století.
O několik let později zde byly vybudovány dvě dřevěné vyhlídky.

Severní Rohrerova trámová rozhledna, stojící ve výšce 562 m n. m., nesla jmé­no tehdejšího brněnského starosty. Na již­ním vrcholu, ve výšce 521 m n. m., stála Ripkova vyhlídka v podobě zastřešeného altánu. Byla pojmenovaná po předsedovi Rakouského turistického klubu, jenž oba objekty vybudoval. Na tomto místě stojí současná zděná patnáctimetrová rozhled­na, zpřístupněná od roku 1961. Nedale­ko stávala také Wieserova chata nabízejí­cí základní občerstvení turistům. Na Babí lom rád chodíval každoročně na Dušičky Petr Bezruč, aby uctil zapálenou svíčkou památku svých kamarádů. Obě vyhlídky sloužily do druhé světové války, kdy ná­sledně zanikly.

Po skalnatém hřebeni, tvořeném asi 370 milionů let starými vápenci a slepen­ci, se dostanete k rozhledně, která je volně přístupná po celý rok. Za dobrého poča­sí z ní prý dohlédnete dokonce až na vr­cholky Alp.

Z rozhledny pokračujte po červené turi­stické značce lesem směrem dolů do Lele­kovic. Odtud můžete na zastávce Lelekovi­ce, náves nasednout na autobus 41 směrem na Královo Pole, nádraží. Pokud vám v Lelekovicích zbývá čas, navštivte neda­leký kostel svatého Filipa a Jakuba posta­vený v polovině 13. století v románském slohu. Zhruba v polovině 14. století byl vedle kostela postaven Lelekovický hrad, který byl počátkem 15. století dobyt a již nikdy nebyl znovu obnoven. Dnes zde na­jdete odhalené zbytky základů.

Délka trasy: 6,6 km

Zajímavosti po cestě:

kostel Narození Panny Marie ve Vra­nově, krypta rodu Lichtenštejnů, od­počinkové místo Lavky, rozhledna Babí lom, Lelekovický hrad

Obtížnost trasy:

Pozor! Terén je náročnější – pokud půjdete s dětmi, buďte na skalách opatrní.

 

Zdroj: Brněnský metropolitan

Foto: Hana Kubínová – Na výlet/Brno a okolí, www.navyletbrno.cz

Mapa: Oddělení GIS OMI MMB